Raiffeisenbank Austria (RBA)

Raiffeisenbank Austria

Raiffeisenbank Austria (RBA) osnovne informacije

Raiffeisenbank Austria, dioničko društvo

Datum osnivanja banke: 13. prosinca 1994. godine

Adresa sjedišta banke: Magazinska cesta 69, Zagreb 10 000, Hrvatska

Osobni identifikacijski broj banke (OIB): 530 569 665 35

Matični broj banke (MB): 00 90 17 17

Matični broj subjekta odnosno banke (MBS): 0800 0236 6

SWIFT broj banke: RZBH HR 2X

IBAN broj: HR06 2484 0081 0000 0001 3

Broj žiro računa: 2484008-1000000013

PDV identifikacijski broj (VAT No. ) banke: HR53056966535

Faks broj: 01 48 11 624

Telefonski broj: 01 45 66 466

Info telefonski broj: 072 62 62 62

Web stranica banke: www.rba.hr

E mail adresa banke: [email protected]

Info e mail za zaštitu osobnih podataka banke: [email protected]

Banka Raiffeisenbank Austria (RBA) je upisana i registrirana u sudski registar kod Trgovačkog društva u gradu Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080002366, te su registrirani pod djelatnošću Ostalo novčarsko posredovanje (6419) po NKD 2007. Temeljni kapital subjekta iznosi 480 646 625,52 eura te je uplaćeno u cijelosti i podijeljeno na 3 621 432 redovnih dionica gdje svaka nosi nominalnu vrijednost u iznosu od 132,72 eura.

Organizacijska struktura Raiffeisenbank Austria (RBA)

Na temelju Društvenog ugovora i Statuta banke, organizacijska struktura se sastoji od Uprave, Nadzornog odbora kao i Skupštine Banke.

Nadzorni odbor Raiffeisenbank Austria (RBA) je sačinjen od sljedećih članova, a to su:

zamjenik Nadzornog odbora – Peter Jacenko

član Nadzornog odbora – Hrvoje Markovinović

član Nadzornog odbora – Harald Kreuzmair

član Nadzornog odbora – Sabine Zucker

član Nadzornog odbora – Iryna Arzner

Uprava banke se sastoji od sljedećih članova koje su ujedno i ovlaštene osobe za zastupanje Raiffeisenbank Austria (RBA), a to su:

predsjednica Uprave – Liana Keserić

članica Uprave – Višnja Božinović

član Uprave – Georg Feldscher

član Uprave – Ante Odak

Dioničarski udio pojedinih dioničara slijedi kako je prikazano u nastavku:

Raiffeisen SEE Region Holding GmbH Austrija – dioničarski udio: 100%

Banka posluje kroz 62 poslovnice koje su smještene u čak 36 hrvatskih gradova. Banka je započela sa radom 1994. godine te je to prva banka koja je osnovana s inozemnim kapitalom te su u stopostotnom vlasništvu Raiffeisen Bank Internacional AG-a iz Beča u Austriji.

Raiffeisenbank Austria bilanca stanja

Raiffeisenbank Austria i bilanca stanja tokom 2021. godine:

Ukupna imovina iznosi 5 516 225 363,33 eura

Ukupni računi komitenata iznose 4 356 095 294,98 eura

Ukupni kapital iznosi 682 593 403,68 eura

Ukupni zajmovi komitentima iznose 2 723 870 197,09 eura

Ukupni godišnji prihod za Raiffeisenbank Austria za 2021. godinu iznosi 179 043 068,55 eura

Ukupna sveobuhvatna dobit za 2021. godinu je iznosio 59 592 540,98 eura

Popis najboljih kredita

Trajanje
do 18 mjeseci

Iznos kredita
75 EUR - 4.000 EUR

EKS max
7,26%

Trajanje
do 18 mjeseci

Iznos kredita
75 EUR - 4.000 EUR

EKS max
7,26%

Trajanje
do 18 mjeseci

Iznos kredita
75 EUR - 4.000 EUR

EKS max
7,26%

Trajanje
do 18 mjeseci

Iznos kredita
75 EUR - 4.000 EUR

EKS max
7,26%

Što kažu zadovoljni klijenti?

"Ovo je jedan od najboljih načina da dođete do novaca brzo ali i sigurno. Došao sam do vas preko preporuke, sada ja vas dalje preporučujem."

Manuel T.
Crikvenica

"Vaša sam korisnica zadnjih 5 godina i u tom periodu ste mi pomogli nebrojeno puta, a ono što je bitno nikada nisam s vama imala niti jedan problem."

Vlatka P.
Zagreb

"Svi zaposlenici s kojima sam ostvario kontakt su vrlo ljubazni i pristupačni. Komunikacija je uvijek vrlo pozitivna i to je razlog zašto ću se vratiti opet."

Dubravko L.
Popovača

"Iznenadila sam se kako se lagano prijaviti i to preko mobitela. Novac mi je kroz sat i pol već bio na računu, a ja sam krenula trošiti."

Barbara D.
Zagreb